Club

Geschiedenis

Geschiedenis

Mochten muren spreken dan zouden er duizend boeken geschreven worden over FILOU Oostende. Hier krijg je van VG Oostende tot de Versluys|Dôme een overzicht. Hoe FILOU Oostende zijn 19 bekers en 19 titels heeft verdiend. De geschiedenis wordt hier kort uitgelegd door journalist Peter Rossel.

VG Oostende
De aanvaarding van VG Oostende verscheen in het Bondsblad 49 van 7 januari 1948 en de goedkeuring van de Nationale Vergadering is verschenen in het Bondsblad 72 van 24 juni 1948. De eindrangschikking van het seizoen 1947-1948 is verschenen in het jaarboek van de KBBB 1948-1949.
Gezien VGO met stamnummer 245 deelgenomen heeft aan de provinciale competitie 1947-1948 en de aanvaarding en goedkeuring verschenen zijn in de eerste helft van 1948, is de officiële start van deze (jullie) club in de KBBB gebeurd op 1 juli 1947 (een seizoen begon op 1 juli). Misschien lijken sommige data laattijdig maar dat was nu eenmaal de gang van zaken, men was niet gehaast voor die publicaties in het bondsblad. De provinciale comités kregen een goedgekeurde kopie van het secretariaat-generaal en dat was voldoende om te kunnen starten.
VG Oostende zette in 1959 de stap naar eerste nationale, een reeks die toen nog Excellentie heette. De Végisten groeiden snel uit tot de hardste opponent voor kampioen Antwerpse. Verscheidene keren werd VGO vice-kampioen. VGO, dat in 1961 de finale om de beker van België verloor, werd één jaar later wel bekerwinnaar.

BC Oostende
Het palmares groeide pas echt aan wanneer Rudolf Vanmoerkerke, die in de tweede helft van de zestiger jaren vierdeklasser ASO-WBC steunde, beide clubs deed samenwerken. Sunair FILOU OOSTENDE was de nieuwe naam maar het oudste stamnummer, 245 van VGO, bleef behouden. De club zakte nog even naar tweede nationale maar promoveerde één seizoen later opnieuw naar de hoogste reeks. FILOU OOSTENDE basket sinds 1972 onafgebroken in eerste nationale.
De topjaren beleefde de club in de tachtiger jaren met onder meer zes landstitels op rij, van 1981 tot en met 1986. Toen de hoofdsponsor Sunair op het einde van de 20ste eeuw wegviel, veranderde de clubnaam: eerst Orange, daarna Telindus, Base, Telenet en heden FILOU.
Oostende telt op zijn palmares 18 landstitels (te beginnen met de zes op rij van 1981 tot 1986), 19 bekers van België (met als eerste beker die van 1962) en tien Supercups. Geen enkele andere Belgische basketclub won al 47 nationale trofeeën.

Nieuwe thuisbasis
Toen Rudolf Vanmoerkerke aan het roer kwam speelde FILOU Oostende in de Mr. V-arena. Maar begin 21ste eeuw sprong de arena uit zijn voegen en werden er aan het oude mediacenter een nieuwe zaal gebouwd. De zaal was klaar in 2006. Nu kunnen er in de Sleuyter Arena 5000 supporters de club aanmoedigen. Gezien er in de Mr V-arena maar 1932 personen binnen kunnen is dit meer dan een verdubbeling!
Ondertussen heet de thuisbasis van FILOU Oostende de Versluys|Dôme.