Upcoming GamePromitheas Patras (GRE) – Filou Oostende/11/12/2018/Dimitris Tofalos Arena

Stella Artois Leuven Bears – Filou Oostende