Afscheidswoord Arthur Goethals

“Ostend never stops” was onze slogan voor de finals – slogan die we ook hard gemaakt hebben!

Inderdaad, 16 titels, 16 bekers, dit is het resultaat van een korte geschiedenis, maar met een toekomst op lange termijn!

De toekomst van BCO staat centraal in alles wat we vandaag doen, een toekomst van stabiliteit en continuïteit. Het is een strategie gekozen door de huidige Raad van Bestuur en het zal een strategie zijn die ook het leidmotief zal zijn voor de toekomstige Raad van Bestuur. Die strategie heeft resultaten opgeleverd en staat garant voor toekomstige successen.

Het is niet zonder emotie, maar wel met bijzonder veel vertrouwen, dat ik deze verantwoordelijkheid doorgeef aan de nieuwe ploeg en aan de nieuwe voorzitter Johan Verborgh.

Het was een genoegen met jullie te mogen samenwerken en samen succes te boeken voor deze ploeg. Er is een toepasselijk spreekwoord dat zegt :

   “If you are brave enough to say goodbye,

     life will reward you with a new hello”

Wetende dat deze “new hello” als voorzitter van de Scooore Pro League, ten dienste zal zijn van de gehele Basketbal-liga, wens ik BCO een succesvolle toekomst.

Back to top