de toekomst van BC Telenet Oostende

Verleden hebben we, toekomst moeten we maken

Iedere organisatie moet zichzelf op tijd en stond ter discussie stellen en nagaan hoe de toekomst het best wordt voorbereid. Meestal gebeurt zo’n bezinning in een periode van laagconjunctuur, wanneer het slecht gaat met de organisatie. Als het moet.

BC Telenet Oostende heeft deze oefening nu gedaan. Na twee seizoenen met twee titels en één beker en tijdens een seizoen met zeer sterke Europese prestaties, bekerwinst en een nationale competitie waar de verjongde ploeg veel beter presteert dan verwacht. Ook het bereiken van de finale van de BDL en de promotie van onze partnerploeg DUVA Gistel van derde naar tweede nationale zijn een succes te noemen. Maar succes mag niet blind maken.

Er zijn belangrijke uitdagingen die op ons afkomen en die moeten we nu aanpakken. Dit uit zich in een aantal beslissingen op sportief vlak. Die beslissingen gaan uit van een aantal basisprincipes die voor BC Telenet Oostende de fundamenten leggen voor de toekomst. De bedoeling van deze nota is dat we deze basisprincipes expliciteren en de beslissingen die daaruit voortvloeien concreet vorm geven.

Basisprincipes

In het verleden heeft BCO seizoenen gekend waar frequent wijzigingen werden doorgevoerd, zowel qua spelers als qua coaches. Dit heeft een aantal keren een positief effect gehad in de vorm van een titel of een bekerwinst. Maar toch is de globale evaluatie om verschillende redenen niet onverdeeld positief.

We zijn er van overtuigd dat in de toekomst continuïteit en stabiliteit belangrijke streefdoelen zijn. De voorbije seizoenen hebben we deze principes reeds toegepast en onze evaluatie hiervan is positief. Opleiding van Belgische jongeren is al meer dan twintig jaar een vast gegeven binnen BCO. Eerst de Ajaxschool en na een onderbreking de jongerenopleiding die we nu kennen met een eigen beloftenteam en de samenwerking met een ploeg die vanaf volgend jaar in tweede nationale speelt, in casu DUVA Gistel.

De komende jaren willen we die jeugdopleiding van Belgische talenten intensifiëren en proberen succesvoller te maken. Dat vraagt extra middelen, die we moeten voorzien.

Belgische teams hebben niet de middelen die in buitenlandse competities wel aanwezig zijn. Bij het contracteren van spelers kunnen we niet opbieden. Een eerste oplossing hiervoor is het budget verhogen. Dit is niet de weg die we willen gaan. BCO wil de komende jaren een stabiel budget van 3 miljoen euro nastreven. Dat is ook ons budget van de voorbije jaren.

Sportief succes nastreven houdt dus niet in meer middelen zoeken. Dat heeft wel tot gevolg dat we op de buitenlandse markt toptalenten moeten scouten en naar onze competitie brengen. Uiteraard zullen de Belgische spelers en die buitenlandse toptalenten moeten aangevuld worden door geroutineerde steunpilaren, die het team op koers kunnen houden. Deze principes leiden tot een samenstelling, een specifieke “Oostende-mix” die er idealiter als volgt uit ziet:

 • Veel jeugdspelers
 • Een partnerteam in tweede nationale
 • Een eerste ploeg bestaande uit 16 spelers, zijnde 10 Belgen –waarvan de helft onder de 23-,
 • 3 buitenlanders onder de 27 die enkele jaren in Oostende groeien naar topniveau
 • 3 – vermoedelijk buitenlandse – sterkhouders, die ook langer in Oostende blijven.

Continuïteit en stabiliteit

Als we dit principe ernstig nemen, moeten we op het vlak van de sportieve begeleiding werken met langere overeenkomsten of overeenkomsten van onbepaalde duur. Om die reden hebben we met Dario Djergia en met Thierry Declercq een overeenkomst gesloten voor de seizoenen 2014-15,2015-16 en 2016-17. Met de conditioning coach Prof. Dr. Jan Bourgeois, mental coach Eva Maenhout, jeugdcoach Sam Rotsaert en scouter Nick Vande Lanotte zijn er overeenkomsten van onbepaalde duur. We willen en kunnen dus de sportieve staf de komende jaren bijeenhouden. In de overeenkomst met de coach is voorzien dat hij vanaf het einde van het seizoen 2014-15 telkens in de maand juni kan beslissen naar een Euroleague team te gaan als die kans zich voor doet. Dat is een principe dat we ook altijd voor de spelers hebben aangehouden : als ze kans krijgen om op het hoogste niveau te spelen, moeten we hen die kans bieden. Matt Lojeski is daar het meest recente voorbeeld van.

Intensievere jeugdopleiding

BC Telenet Oostende kan zonder enige twijfel stellen dat het de voorbije twintig jaar het grootse aantal jonge Belgische spelers naar een prof carrière in eerste nationale of in het buitenland heeft gebracht. In iedere Belgische ploeg van eerste nationale hebben er jeugdproducten van Oostende gespeeld. We zijn daar erg fier op.

Verleden jaar werd op het niveau van de landelijke jeugd gestart met het project Basket@Sea, een doorgedreven samenwerking tussen BC TELENET OOSTENDE en KB DUVA FRUIT GISTEL-OOSTENDE. Onder leiding van head-coach Sam Rotsaert ontvangen talentvolle spelers uit Oostende en omstreken vanaf de leeftijdscategorie U12, 4 maal per week intensieve trainingen door een team van gedreven en ervaren jeugdcoaches. Het eerste jaar beperkte deze trainingen zich nog tot het technische aspect van basketball (fundamentals, actie-reactie, shooting), doch in een tweede seizoen werd reeds gestart met een medische screening en performance testing, ten einde de resultaten van deze testen in een derde seizoen ook op het veld verder uit te werken onder leiding van physical trainer Olivier Coppejans, met als doel deze jongens klaar te stomen voor het grotere werk in de nationale competitie U21.

De recrutering van jonge spelers is niet makkelijk. Oostende is geen stad met veel hoger onderwijs en dat beperkt de mogelijkheid om studeren en sporten te combineren. Veel jonge spelers zijn bang dat ze bij Oostende onvoldoende speelminuten zullen krijgen. De voorbije jaren hebben we nochtans duidelijk bewezen dat dit wel degelijk gebeurt. Bovendien is het voor ons duidelijk dat als 18 jarige meetrainen met de eerste ploeg een enorme meerwaarde heeft. Daarom is er voor gekozen om vanaf volgend seizoen de trainingen voor de eerste ploeg met 15 à 16 spelers te organiseren. Dit laat toe rustpauzes in te bouwen voor de spelers, maar dus ook de intensiviteit te verhogen en bovendien kunnen daardoor continu 3 à 4 jonge spelers extra meetrainen.

De voorbije weken hebben we de scouting en de rekrutering geïntensifieerd. Dit heeft geleid tot een groep jonge spelers van in totaal 16 eenheden :

 • Tibo Denoyelle, 1m98, °2001, PF/C
 • Felix Robaeys, 1m95, °2001, SF
 • Ubbe Vandenameele, 1m95, °2000, SG
 • Peter-Jan Verschelde, 2m03, °2000, C
 • Thibault Vanderhaeghe, 2m00, °1998, SF/PF
 • Tim Lambrecht, 2m04, °1998, SF/PF
 • Julian Delplanck, 1m97, °1998, SF
 • Faysal El Mahsini, 1m80, °1998, PG
 • Maxim Aldenkamp, 1m96, °1998, C
 • Roby Rogiers, 2m05, °1997, PF
 • Giel Vanthourenhout, 1m90, °1996, SG
 • Tom Pauwaert, 1m95, °1995, SG
 • Sam Hemeleers, 1m80, °1995, PG
 • Jordan Williams, 1m95, °1995, SF
 • Yassine El mahsini, 1m85, °1993, PG
 • Renzy Berquin, 1m95, °1993, PF
 • Khalid Boukichou, 2m08, °1992, C

Het is een grote groep en een jonge tot zeer jonge groep. Onze doelstelling is duidelijk : uit deze groep willen we in 2020 vijf spelers hebben die in de eerste nationale meespelen. Liefst in Oostende, maar we zullen ze nooit tegenhouden om naar een andere ploeg te gaan en zolang ze bij ons geen profcontract hebben kunnen ze die overgang naar een andere ploeg kosteloos maken. Het is onze volgende generatie Belgen. Daarom wordt de school herdoopt in Basketschool Oostende 2020, en zal iedere speler met zo’n logo spelen, ongeacht waar hij (bij Oostende of Gistel) speelt. Als algemeen coördinator van de Basketschool Oostende 2020 is Nick Vande Lanotte aangeduid. Het is onze overtuiging dat er in België heel wat talent is. Maar structureel hebben jonge Belgische spelers een achterstand qua basis kracht & uithouding. In vergelijking met het buitenland hebben we daar zeker een achterstand. Om dat te verhelpen werd een overeenkomst gesloten met Olivier Coppejans. Hij is reeds actief bij Basket@sea, maar voortaan zal hij op dagdagelijkse basis bij de club actief worden. In overleg met condtioning coach Prof. Jan Bougois, zal hij zich bijna exclusief richten op de fysieke ontwikkeling van de spelers, vooral de jongste spelers en op de specifieke oefeningen voor kwetsuurpreventie. De bedoeling is dat iedere jonge speler iedere dag een fysiek programma afwerkt, afgestemd op de leeftijd en de evolutiefase van de speler.

Scouting

In de bovengeschetste optiek zal een doorgedreven scouting van jonge talenten van primair belang blijven. We mogen de aanwerving van Ponitka bijvoorbeeld als een succes beschouwen, maar dat is er niet zomaar gekomen : deze speler werd al twee jaar gevolgd op o.a. Europese jongerencompetities.

Om de scouting structureel goed te houden is er een overeenkomst met een Amerikaanse scout voor de Amerikaanse markt, is er een overeenkomst voor de Balkan en Oost Europa met mensen uit ex-Joegoslavië en wordt dit alles gecoördineerd en aangevuld door onze eigen sportieve staff. Op deze manier moeten we gewapend zijn om de nodige expertise in huis te hebben. Het rekruteren van de spelers zelf gebeurt, zoals in het verleden door een groep van vijf mensen, gecoördineerd door Philip Debaere.

Een stabiel budget

Het budget van Oostende bedraagt ongeveer 3 mio euro, goed 10 procent daarvan gaat naar de jeugdschool. Het is de bedoeling de komende jaren dit bedrag zo te houden. Daarmee heeft Oostende ongeveer het zelfde beschikbaar budget als de andere clubs die bovenaan de rangschikking meedoen. Belangrijk is in deze dat met de hoofdsponsor Telenet een principiële afspraak is gemaakt die deze driejarige periode dekt. Ook met de andere sponsors zal naar zo’n overeenkomst gewerkt worden.

BC Telenet Oostende heeft heel lang een negatief eigen vermogen gehad, dat dateerde van het eind van de jaren negentig. In 1999 bedroeg dit negatief eigen vermogen € 800 000. De huidige bestuursploeg heeft jaar na jaar deze schulden afgebouwd en zal na dit seizoen eindelijk deze situatie achter zich gelaten hebben. In de zomer van 2014 zal de club eindelijk een positief eigen vermogen hebben en dus schuldenvrij zijn.

DUVA Gistel

De samenwerking met DUVA Gistel is voor BC Telenet Oostende een opsteker. Zowel wat de jeugd als wat de eerste ploeg betreft is de samenwerking succesvol. Met een zeer jonge ploeg is in derde nationale de promotie afgedwongen. We hadden dit eerlijk gezegd niet verwacht. Om in tweede nationale stand te houden, moeten we ons hier en daar versterken. De beslissingen hierover zijn nog niet rond, hopelijk zal dit tegen eind juni volledig kunnen afgerond worden.

Het contracteren van enkele sterkhouders

Zoals eerder gezegd is er nood aan een drietal ervaren spelers die ook langer aan de ploeg verbonden zijn. Het is de bedoeling van de club om dit de komende maanden uit te werken, maar er zal pas na de competitie hier werk van gemaakt worden. Over de spelerscontracten zullen we pas na de play offs verder praten, zodat iedereen zich 100 procent op de competitie kan concentreren. Het is wel evident dat we vooral op continuïteit zullen mikken.

Back to top