De voorzitter blikt vooruit naar het nieuwe seizoen

Deze week start de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Het is het eerste seizoen dat ik volledig als voorzitter zal mee maken. Zoals mijn voorganger deed, vind ik het nuttig een beetje uit te leggen wat er tussen het einde van het vorig seizoen en vandaag gebeurd is.

Al enkele jaren geleden hebben we de lijnen voor het toekomstig beleid uitgezet : een groep van 12 spelers, 6 Belgen, veel nadruk op de opleiding van eigen jongeren, enkel jonge talenten van het buitenland aantrekken, een grote continuïteit bij de spelers en de sportieve staff en een budget van ongeveer 3 miljoen euro, waarvan een 300 000 naar de jeugdopleiding gaat.

Als nieuwe voorzitter behoud ik deze beleidslijn, die bewezen heeft goed te werken.

Maar we trekken toch enkele nieuwe sporen.

Een belangrijke vernieuwing is de integratie van een viertal jeugdspelers in de trainingen van de eerste ploeg. Inderdaad, vanaf dit jaar zal er vaak met 16 spelers getraind worden? Vier jongere spelers zullen dus mee trainen met de 12 spelers die normaal op het wedstrijdblad staan. Op vandaag zijn dat Tim Lambrecht, Tibo Vanderhaeghen, Roby Rogiers en Giel Vanthournout. Naargelang hun evolutie kunnen die namen wel aangepast worden.

Het is een gedurfde keuze om zo te werken en vrij uniek. Met de verschillende coaches is deze werkwijze goed doorgepraat en zij geloven er rotsvast in. Op die manier willen we blijven wat we altijd waren : een ploeg waar jonge talenten kunnen ontwikkelen. Dit seizoen hebben we overigens 24 jonge spelers in opleiding. Dat waren er nooit meer.

Wat de begeleiding betreft zijn er enkele vernieuwingen op medisch vlak en ook aan de voeding zal extra aandacht gegeven worden. Het blijft moeilijk om zeer strikte regels vast te leggen, maar we gaan er vanuit dat algemene richtlijnen over de voeding toch nodig zijn, zeker voor de jongste spelers.

Wat de samenstelling van de ploeg betreft hebben we effectief continuïteit beoogd. Van de ploeg die kampioen werd zijn Jared Bergren, Guy Muya, Mateusz Ponitka en JP Prince verdwenen. In hun plaats komen Rasko Katic, Kyle Gibson, Sam Hemeleers en Nedim Buza.

Rasko Katic is een soldaat van vele oorlogen, een ervaren en harde speler. Samen met Dusan de ervaringsas van ons team. Ook de enige dertigers.

Voor de andere recruteringen hebben we voor jongere spelers gekozen. Sam Hemeleers is eigen kweek en zal ook nog in tweede nationale met Duva Gistel spelen. Hij is een typische spelverdeler die het spel erg goed leest. Hij verdedigt goed, is sterk en snel. Een beter shotpercentage wordt dit jaar zijn grote uitdaging. Nedim Buza is 20 jaar jong en komt uit Bosnië (Sarajevo). Een supertalent dat wat is blijven hangen. Wij denken dat hij bij ons kan ontbolsteren. Vermoedelijk zal hij wel enkele maanden, misschien wel een heel seizoen nodig hebben om volledig los te komen, maar finaal zal dat wel gebeuren. Hij heeft ons op de perimeter ook gestalte en dat is niet onbelangrijk. Onze ambitie is dat hij in Oostende kan bijdragen tot het succes en daarna naar de Euroleague of de NBA kan. Kyle Gibson is geen jonge en geen oude speler. Ideale leeftijd dus om in Oostende te renderen. Hij is een behoorlijke verdediger en een constante scorer. Zijn percentage tweepunters is vaak laag geweest en daar zal aan gewerkt worden. Hij kan een go to speler zijn, die op moeilijke momenten de bal kan opeisen en scoren. Hij wordt beschouwd als een “good guy” die erg teamgericht is.

Met deze groep hebben we duidelijke ambities : de supercup, de beker, de titelstrijd, de Europese competitie. Op die vier terreinen willen we telkens zo hoog mogelijk scoren. De ploeg is wat verjongd en zal daardoor vermoedelijk ook wat minder constant in de prestaties zijn. Maar op het eind van de rit moeten we er staan. En hopelijk kunnen we opnieuw succes in de resultaten koppelen aan succes in de ontwikkeling van jonge spelers. Dat is onze dubbele ambitie die we graag aangaan.

Vroeger las ik de berichten op de website, nu schrijf ik er een deel van. Maar het essentiële blijft : de liefde voor onze ploeg. Als fan of als voorzitter

Johan Verborgh
Voorzitter BC Telenet Oostende

Back to top